جزئیات امتیاز بازآموزی سمینار

به اطلاع شرکت کنندگان محترم میرساند در صورت تمایل به دریافت امتیاز علاوه بر ثبت نام در سایت سمینار میبایست در برنامه مورد نظر در سایت آموزش مداوم نیز ثبت نام نمایند. Ircme.ir

امتیاز شرکت کنندگان کل کنگره / شناسه برنامه: 212758 

 

امتیاز شرکت کنندگان هشتمین سمینار سالیانه اپتومتری بیمارستان فارابی *(برنامه یکروزه اپتومتری) / شناسه برنامه: 212892

 

امتیاز شرکت کنندگان چهاردهمین سمینار چشم پزشکی ترجمانی بیمارستان فارابی *(برنامه یکروزه ترجمانی) / شناسه برنامه: 212953

 

 


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار