فرم ثبت نامهمکار محترم جهت کسب امتیاز باز آموزی میبایست علاوه بر ثبت نام در سایت سمینار، در سایت آموزش مداوم (ircme.ir) نیز در برنامه مورد نظر ثبت نام نمایید
به ثبت نام بیست و نهمين سمینار سالیانه فارابی خوش آمديد

با چه عنوان (مدرك تحصیلی ) در سمینار ثبت نام می كنید ؟ 


عنوان:
شماره ملی:

        


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار