شركتهای حامی


«حامیان برلیان سمینار»

براي مشاهده اطلاعات شركتهای حامی بیست و هشتمین سمینار فارابی روی نام آن كلیک نمایید.

نوع حمايتشماره غرفهنام شركترديف
A13  سیناژن  1


برای مشاهده دیگر حامیان کلیک کنید

              

اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار