جزئیات برنامهسمپوزیوم: Decision Making and Planning in Orbital and Facial Masses
چهارشنبه پنجم اردیبهشت 1403
مکان: سالن اصلی
اداره کنندگان: دکتر علی صادقی طاری, دکتر محمدطاهر رجبی, دکتر غلامحسین آقائی
     
زمانعنوانسخنرانان
15:30 - 14:00  Decision Making and Planning in Orbital and Facial Masses   دکتر محمد ابریشمی
دکتر حسین سالور
دکتر محمد اعتضاد رضوی
دکتر مریم آل طه
دکتر بهرام اشراقی
دکتر سید محسن رفیع زاده
دکتر منصور شهریاری
اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار