برنامه روزانه

چهارشنبه
پنجم اردیبهشت


زمانعنواناداره کنندگانمکان
 16:00 - 07:30
ثبت نام
   
 10:00 - 08:00
 دکتر محمدناصر هاشمیان
دکتر مهدی خداپرست زواره
 سالن اصلی
 10:30 - 10:00
Opening Ceremony
   سالن اصلی
 11:00 - 10:30
استراحت و پذیرایی
   سالن نمایشگاه
 12:30 - 11:00
 دکتر فریبا قاسمی
دکتر محمد زارعی
دکتر محمدرضا مهرابی بهار
 سالن اصلی
 12:30 - 11:00
 دکتر سید حسام هاشمیان
دکتر پریسا عبدی
 سالن مولوی
 12:30 - 11:00
 دکتر محمدرضا اکبری
دکتر مطهره صادقی
 سالن هگمتانه
 14:00 - 12:30
نماز و ناهار
   سالن غذا خوری
 15:30 - 14:00
 دکتر علی صادقی طاری
دکتر محمدطاهر رجبی
دکتر غلامحسین آقائی
 سالن اصلی
 15:30 - 14:00
 دکتر علیرضا خدابنده
دکتر فاطمه بازوند
دکتر زهرا مهدی زاد
 سالن هگمتانه
 16:00 - 15:30
استراحت و پذیرایی
   سالن نمایشگاه
 17:30 - 16:00
 دکتر سیدعلی طباطبایی
دکتر مهرناز عتیقه چیان
دکتر زهرا مهدی زاد
 سالن اصلی
 17:30 - 16:00
 دکتر مونا سادات سید صفی زاده
دکتر سید مهدی طباطبایی
دکتر علی عظیمی
 سالن هگمتانهاخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار